IT-Voice

Wednesday, May 31, 2006

Microsoft Web Administration Summit (nastavak)
Debug Diagnostics

Debug Diagnostics je alat koji se dobija uz IIS Diagnostics Toolkit i pomaže administratorima u rešavanju problema (i na) produkcionim serverima. Besplatan je i radi na više verzija IIS-a. Do sada smo morali da koristimo različite alate za različite probleme. Debug Diagnostics bi trebao da ih sve zameni i da sve bude još bolje, sam analizira svoje trace log-ove i pronalazi problem ili nas upućuje u dobrom pravcu. Najpre se vrši trace-ovanje na serveru. Impresivna je činjenica da (po rečima predavača) to prikupljanje podataka uzima oko 3% procesorskog vremena. Analiza tih podataka je zahtevna u smislu procesorske snage, pa je ne treba pokretati na serveru, već prikupljene podatke snimiti u fajl i prebaciti na poseban kompjuter za dalje analiziranje. Alatka pomaže u otkrivanju grešaka koje je MS podelio u 3 grupe: crashes, hangs i memory leaks.
Osim ovog alata, u toolkit-u se nalazi još pomoćnih programa među kojima i WFetch (za praćenje HTTP zahteva i odgovora).
Download link: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=9bfa49bc-376b-4a54-95aa-73c9156706e7&DisplayLang=en

Labels:

Microsoft Web Administration Summit (nastavak)
Log Parser 2.2

Log Parser je alat koji se besplatno može skinuti sa microsoft-ovog sajta a služi za univerzalan pristup tekstualnim logovima (CSV, XML,...), registry-u, fajl sistemu, event log-u i aktivnom direktorijumu. Pretraga se vrši korišćenjem SQL upita. Jedno od ograničenja jeste da se tek u verziji 3.0 očekuje mogućnost korišćenja JOIN-ova, pa se za sada to mora prevazilaziti spajanjem više logova u jedan. Izlazni format birate sami. Korišćenjem ovog alata možete dobiti i podatke o tome kada je najviše korišćen Vaš sajt, koje su stranice najviše tražene, koliko je bilo odgovora sa greškom 404 i sl. Izlazni podaci (rezultat upita) se mogu predstaviti grafikonom ukoliko je instaliran Office Web Components.

Labels:

Microsoft Web Administration Summit

Vreme: utorak 30.05.2006.
Mesto: Svečana sala Upravne zgrade Beogradskog sajma, Beograd

Izlazak konačne verzije IIS-a (7.0) Microsoft je iskoristio da predstavi administratorima i developerima svoj novi web server i da ih upozna sa svojim manje poznatim alatima. Stranica sa najavom događaja više ne postoji, sada se na njoj nalazi spisak prezentacija sa linkovima za download:
Predavači su bili Wade Hilmo (Rukovodilac IIS razvoja) i Chris Adams (IIS program menadžer).

Interesantan je potez Microsoft-a da samo jedno predavanje posveti IIS-u 7.0. Ostatak vremena je posvećen IIS-u 6.0, ASP.-NET-u 2.0, Log Parser-u 2.2 i Debug Diagnostics-u na IIS 6.0. Po prvobitnom planu trebali smo da slušamo o MOM-u, ali je suviše malo ljudi znalo šta je to, tako da se Microsoft odlučio (!?) da kod nas i na dalje, umesto te prezentacije, pojasni proveru identiteta na IIS 6.0. Verujem da je to bila najkorisnija prezentacija, iako me čudi zašto MS nije gurao MOM. Chris je objavio i puštanje u rad sajta posvećenog IIS-u: http://www.iis.net. Pored foruma, blog-ova i drugih očekivanih sekcija, na sajtu se nalaze i tehnička dokumenta i webcast-ovi. S obzirom da IIS 7.0 može da se instalira samo na Windows 2003 ili Vista-u, na tom sajtu možete naći i IIS7 Virtual Labs gde možete do mile volje isprobavati IIS 7.0 na virtuelnim serverima.

Labels: