IT-Voice

Wednesday, May 31, 2006

Microsoft Web Administration Summit (nastavak)
Debug Diagnostics

Debug Diagnostics je alat koji se dobija uz IIS Diagnostics Toolkit i pomaže administratorima u rešavanju problema (i na) produkcionim serverima. Besplatan je i radi na više verzija IIS-a. Do sada smo morali da koristimo različite alate za različite probleme. Debug Diagnostics bi trebao da ih sve zameni i da sve bude još bolje, sam analizira svoje trace log-ove i pronalazi problem ili nas upućuje u dobrom pravcu. Najpre se vrši trace-ovanje na serveru. Impresivna je činjenica da (po rečima predavača) to prikupljanje podataka uzima oko 3% procesorskog vremena. Analiza tih podataka je zahtevna u smislu procesorske snage, pa je ne treba pokretati na serveru, već prikupljene podatke snimiti u fajl i prebaciti na poseban kompjuter za dalje analiziranje. Alatka pomaže u otkrivanju grešaka koje je MS podelio u 3 grupe: crashes, hangs i memory leaks.
Osim ovog alata, u toolkit-u se nalazi još pomoćnih programa među kojima i WFetch (za praćenje HTTP zahteva i odgovora).
Download link: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=9bfa49bc-376b-4a54-95aa-73c9156706e7&DisplayLang=en

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Home