IT-Voice

Saturday, June 10, 2006

BPEL (Business Process Execution Language)

BPEL je xml-like jezik za opisivanje poslovnih procesa kao web servisa i povezivanje različitih servisa u cilju obavljanja određenih zadataka. Praktično, omogućava integraciju različitih servisnih sistema bez pisanja koda, što znači da je konačno moguće povezivanje web servisa bez obzira u kom programskom jeziku su pisani. Time smanjuje troškove i kompleksnost integracionih projekata, kao i vreme i troškove razvoja.

Primer:
  • nasleđen je sistem koji kao spoljašnji interfejs ima web servis
  • dobavljač takođe nudi svoje usluge kroz ws
  • želimo da nakon primljene porudžbine, automatski poručimo nove količine proizvoda ukoliko su zalihe ispod dozvoljene granice
Tradicionalno rešenje bi bilo: prepraviti metodu za naručivanje tako da nakon obrade porudžbine, ukoliko je potrebno, pozove dobavljačev ws i naruči određenu količinu proizvoda. Pored ove izmene, morali bi da pišemo još dodatni kod ukoliko dobavljačev ws nije napisan u istom programskom jeziku u kom je pisan naš ws. BPEL-om bismo jako brzo ostvarili željeni cilj bez pisanja dodatnog koda i bez izmene postojećeg.

BPEL-om se definiše ŠTA treba uraditi a ne i KAKO. Način na koji će se određena aktivnost implementirati je prepušten web servisu. Da sve bude još bolje, za prostije zahteve nije potrebno poznavati BPEL jer postoje grafički alati kojima se BPEL procesi predstavljaju u vidu algoritma. Novonastali poslovni proces je zapravo novi web servis te ga je lako koristiti i eventualno dalje integrisati.

Oracle BPEL Process Manager:
Open Source BPEL Engine:

0 Comments:

Post a Comment

<< Home