IT-Voice

Wednesday, May 31, 2006

Microsoft Web Administration Summit (nastavak)
Log Parser 2.2

Log Parser je alat koji se besplatno može skinuti sa microsoft-ovog sajta a služi za univerzalan pristup tekstualnim logovima (CSV, XML,...), registry-u, fajl sistemu, event log-u i aktivnom direktorijumu. Pretraga se vrši korišćenjem SQL upita. Jedno od ograničenja jeste da se tek u verziji 3.0 očekuje mogućnost korišćenja JOIN-ova, pa se za sada to mora prevazilaziti spajanjem više logova u jedan. Izlazni format birate sami. Korišćenjem ovog alata možete dobiti i podatke o tome kada je najviše korišćen Vaš sajt, koje su stranice najviše tražene, koliko je bilo odgovora sa greškom 404 i sl. Izlazni podaci (rezultat upita) se mogu predstaviti grafikonom ukoliko je instaliran Office Web Components.

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Home